Króluj nam Chryste!
LSO w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

Patroni Ministrantów

Św. Dominik Savio
Św. Stanisław Kostka
Św. Alojzy Gonzaga
Św. Jan Berchmans
Św. Tarsycjusz