Króluj nam Chryste!
LSO w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

Kadra LSO

Opiekun LSO

ks. mgr Grzegorz Suchocki

Prezes LSO 

Jan Gałązka

V-ce Prezes LSO

Franciszek Bąkowski

V-ce Prezes LSO

Stanisław Jarysz