Króluj nam Chryste!
LSO w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

Aktualności


W sobotę 15.09 zapraszamy wszystkich ministrantów
na zbiórkę organizacyjną do salki nr 3 na godz. 10.00.
Ze względu na charakter organizacyjny zbiórki
prosimy o obecność również rodziców.