Króluj nam Chryste!
LSO w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

Regulamin kolędowy

Poznań, 26.12.2017r.

Regulamin odwiedzin duszpasterskich dla członków LSO w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu na rok 2017/2018

Posługa kolędowa jest jedną z tradycyjnych form pomocy księżom przez ministrantów. Należy zatem przestrzegać pewnych zasad, które są zawarte w regulaminie

1. Zasady ogólne

- dyżury kolędowe rozpisywane są na zbiórkach ministranckich

- rozdzielanie kolędy  należy do prezesa LSO lub do osób przez niego upoważnionych za zgodą ks. opiekuna

- na jedną trasę kolędową wyznaczani są maksymalnie dwaj ministranci

- w dniu kolędy ministrant idący na kolędę przychodzi 20 minut przed jej rozpoczęciem do zakrystii

- jeśli ministrant idzie na kolędę w dniu, kiedy ma swój dyżur na mszy wieczornej otrzymuje 0 pkt za nieobecność

- w przypadku jakiegokolwiek losowego zdarzenia, które uniemożliwia podjęcie dyżuru kolędowego, należy niezwłocznie poinformować o tym prezesa LSO lub znaleźć zastępstwo samodzielnie informując o tym prezesa przed kolędą

- to co widzimy w mieszkaniach u osób, które odwiedzamy podczas kolędy pozostaje tylko do wiadomości ministrantów

- ministrant zobowiązany jest podczas kolędy przestrzegać zasad kultury osobistej

- w trakcie kolędy nie powinno używać się telefonów komórkowych

- nie opowiadamy o pieniądzach, które są w skarbonce

- na pytanie na co zbieramy pieniądze, odpowiadamy, że na cele ministrantów

- nie wyciąga się pieniędzy ze skarbonek podczas kolędy i ich nie liczy

- skarbonkę trzyma starszy ministrant

- ministranci opiekują się sobą wzajemnie i słuchają się księdza, z którym są na kolędzie

- ministranci siedząc na klatce schodowej nie bawią się światłem ani domofonami

- idąc na kolędę należy pamiętać że najważniejszy jest Pan Bóg a nie pieniądze

- wszystkie spory i wątpliwości rozstrzyga prezes, którego należy poinformować o nich

2. Strój ministranta w trakcie kolędy:

- komża (czysta)

- wyjściowe spodnie i odpowiednia bluzka, sweter lub koszula

3. Sposób postępowania podczas kolędy:

- dzwonimy do mieszkania jeden raz lub dwa razy pukamy, czynność tę wykonuje się powtórnie, jeżeli nikt nie otworzy drzwi za pierwszym razem

- po otworzeniu drzwi przez gospodarza ministrant starszy mówi: "Szczęść Boże, czy przyjmują państwo kolędę?"

- kolędę ministranci śpiewają w progu mieszkania, chyba że zostaną zaproszeni do środka mieszkania

- po zaśpiewaniu kolędy ministranci w spokoju czekają na księdza na klatce schodowej lub w mieszkaniu, jeżeli zostaną zaproszeni (ministranci nie powinni wpraszać się do mieszkań)

- ministranci nie plotkują o sprawach związanych z parafią

- ministrant nie dotyka przedmiotów nie należących do niego i nie rozgląda się po mieszkaniu

4. Przebieg kolędy po przyjściu księdza do mieszkania:

- ministranci wycierają buty wchodząc do mieszkania, jeżeli czekali na klatce na księdza

- pierwszy wchodzi ksiądz

- modlitwy w mieszkaniu wszyscy odmawiają wspólnie

- podczas modlitwy ministranci zachowują odpowiednią postawę

- po pokropieniu mieszkania przez księdza i zakończeniu modlitwy ministranci wychodzą i udają się do następnego mieszkania

5. Taryfikator kolędowy:

- do kasy ministranckiej wraca 1 zł od każdego przyjętego mieszkania

- pieniądze z kolęd ministranci oddają prezesowi na zbiórkach ministranckich do końca lutego,, w kopertach opisanych

- kopertę należy opisać w kolejności od góry: data, ksiądz, imiona i nazwiska ministrantów, ilość przyjętych mieszkań, kwota w kopercie

- w przypadku wątpliwości lub sporów finansowych należy poinformować o tym prezesa LSO, który rozstrzygnie problem

6. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu:

- nie dopuszczanie ministranta do udziału w kolędzie w następnych terminach

- wykreślenie z terminów dyżurów kolędowych już ustalonych

- odjęcie punktów z punktacji za miesiąc styczeń 2018

- zawieszenie w funkcji ministranta w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

- wydalenie z grona ministranckiego

Jan Gałązka - prezes LSO